Welkom bij Samenspraak

Hier vindt u het Samenspraak programma 2017/18, aangeboden door de Protestantse Gemeente Barneveld en de St.Lucas parochie Barneveld.

Verwijs gerust uw buren, vrienden of collega’s naar deze website, of nodig ze uit! Ook zij zijn van harte welkom. 

Waarom zou je  jezelf inschrijven voor een van de vele activiteiten?

Omdat je kunt leren van andere mensen die zich verdiept hebben in een thema.
Omdat je geraakt kunt worden door het levensverhaal van een ander.
Omdat je door te kijken iets van het geheim van ons leven kan ontdekken.
Omdat je door te doen grenzen verlegt en nieuwe inzichten krijgt.
Omdat geloven in God te groot is voor een mens alleen.
Omdat je nieuwe mensen leert kennen.
Omdat je het leuk vindt ‘spelenderwijs’ bezig te zijn met geloof.
Omdat je je wilt bezinnen op ethische vragen.
Omdat je behoefte hebt aan rust en bezinning.
Omdat je al jaren zoekt naar een antwoord op die ene vraag.
Omdat…
Vul zelf maar aan.
De commissie ‘Samenspraak’ heeft het voorwerk gedaan; het is nu aan u en jou. Van harte welkom in het nieuwe seizoen.
Deze uitnodiging geldt niet alleen voor de leden van de
Protestantse gemeente Barneveld en de Sint-Lucas parochie Barneveld-Voorthuizen.