Maria als moeder van Jezus

Wie kent haar niet? Maria is ongekend populair. Niet alleen bij onze Rooms-katholieke medechristenen. Zij wordt door miljoenen bezongen en de bedevaartsplaatsen in de gehele wereld worden druk bezocht. Haar beeltenissen in welke vorm ook, zijn volop omringd door kaarsen en bloemen. Het is komen en gaan in bijvoorbeeld OLV De Sterre der Zee in Maastricht of in de St. Jan van Den Bosch. Ook merken we dat veel Protestanten kloosters bezoeken.

Dat alles heeft geleid tot de vraag: “flirten” wij niet teveel met Rome? Wij komen gedurende vakanties in overwegend Rooms-katholieke landen heel veel van Maria tegen. Gezinnen lopen in en uit kerken, basilieken en kathedralen. Wat is het “geheim” van Maria? Wat doet zij ons? Wij kunnen er niet omheen daarover na te denken. Zij was er en is er! Bejubeld en aanbeden.

In de eerste bijeenkomst wordt Maria naar voren gebracht. Wat weten we wel en niet over haar? We zien wat de grote schilders hebben voortgebracht, diverse stijlen etc. Hoe werd Maria afgebeeld? Ook luisteren we naar muzikale fragmenten uit o.a. het Gregoriaans, cantates van Bach en de opkomst van de polyfonie. En wat vonden Luther en Calvijn van Maria?

In de tweede bijeenkomst gaan we door met de vraag: wie was Maria? Vanuit de kunstgeschiedenis met pakkende afbeeldingen van haar en muzikale bijdragen van grote componisten als de Palestrina, Charpentier, Anglicaanse traditie, ons liedboek (Maria verzen) en we eindigen met de grootste componist van nu met sacrale muziek van Arvo Part.

Theun Karrenbeld is na zijn pensionering als maatschappelijk werker, orthopedagoog/klinisch psycholoog zich gaan verdiepen in de kunst- en muziekgeschiedenis.

Aanmelden: klik hier

Datum:                      donderdag 8 april en 22 april
Tijd:                            20:00 uur

Kosten:                       € 4.- per avond
Plaats:                       Catharijnecentrum

Inleider:                     Theun Karrenbeld
Contactpersoon:     Sandra Rijpma; tel. 493313