activiteiten per categorie

Zondag Live

Met <nader in te vullen>

Lezingen

Kerstengelen in de eigentijdse muziek. Rainer Wahl neemt ons mee met engelen die met hoge, snelle orgeltonen neerdwarrelen als sneeuwvlokken in een winters kerstlandschap. Niemand kon dat mooier verbeelden dan Olivier Messiaen.

Met Ad van Nieuwpoort over het Bijbelboek Job, gaan we fragmenten intensief samen lezen om er misschien wel achter te komen dat het in de bijbel niet gaat om antwoorden maar om de kunst te leren leven met goede vragen.

Dagboekfragmenten van Etty Hillesum. In de jaren 1941-1943 maakt Etty Hillesum een grote persoonlijke ontwikkeling door. Ze is een denker, een schrijfster en ze ontwikkelt als niet-religieuze jood een heel eigen omgang met God.

Maria als moeder van Jezus. Wie kent haar niet? Ook als joodse moeder? Theun Karrenbeld belicht Maria vanuit diverse perspectieven.

Kultuur

Zincafé (1): filmavond.  We beginnen het Zincafé seizoen met een film The Cave of the Yellow Dog, gebaseerd op een waargebeurd verhaal van de Mongoolse Nansal.

Zincafé (2): Filmavond en discussie. Na de film China Blue (alles rondom de kledingindustrie) zal onder leiding van Henrike van de Glind in discussie gesproken worden over hoe wij als kritische consument hier zelf mee om kunnen gaan.

Zincafé (3): Diner met een filmavond. Na een driegangen-diner wordt de film “Liefde vader / zoon” getoond. Wat zijn de gevolgen van een babywisseling..

Zincafé (4): Vastenmaaltijd in stijl. Gezamenlijk stil staan bij het vasten in de vorm van een gemeenschappelijke maaltijd.

Cursus kunst van Henri Matisse. In een vijftal cursusavonden laat Ben Piepers de rijke variëteit van Matisse zien. Elke bijeenkomst staat een kunstwerk centraal, waarbij we mediteren en onze persoonlijke impressies delen met de andere deelnemers.

In Spiritus en Benedictus. Whiskey is in vele soorten en smaken. Al eeuwenlang gebrouwen wordt door monniken in vooral Schotland. Wat is het bijzondere aan de whiskey? En wat is het bijzondere aan de brouwers?

Workshops & trainingen

De Grondwet van geluk. In zijn boek gaat Hein Stufkens in op het eerste deel van de Bergrede, namelijk de “Zaligsprekingen”; Mattheus 5:1-10. We zullen nadenken hoe wij om zouden kunnen gaan met dit fundament van de Bergrede en van Jezus’ leer.

Samen op pad

Pelgrimswandeling.  Op een tweetal zaterdagen genietend en bezinnend een prachtige wandeling maken van circa 20 km van Amersfoort naar Amerongse berg.

Musical Ruth. Doe mee en laat een fantastisch schouwspel zien over het leven van Ruth, haar keuzes en bijdrage aan Gods werk.

Reis naar Israël. Beleef de reis van je leven door het land waar de Bijbel vol van is. Schrijf je gauw in, vol=vol!

Ontdek het kloosterleven van nu. Ondanks alle moderne en maatschappelijke ontwikkelingen blijft het regelmatige en zonderlinge kloosterleven bestaan. Maak samen met bewoners een rondwandeling en geniet van een overheerlijke lunch.

Festivals van nu! Bezoek samen met andere enthousiastelingen de tegenwoordige christelijke festivals. Ervaar zelf de grensoverstijgende vertoningen en muzikale energieke uitingen.

Een vakantie met zorg en aandacht Een informatieavond over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te nemen aan een vakantie die het Vakantiebureau van de PKN organiseert.

Interactieve kringen

Vrouwenbijbelstudiekringen Het geloof leeft, en met elkaar daarover in gesprek gaan houdt het levend! Er zijn groepen op verschillende dagen/tijdstippen.

Leeskring Voor het derde jaar zijn we welkom op de deel in het Nairacmuseum waar u  van harte welkom bent voor de hele reeks of voor een of twee bijeenkomsten naar keuze waarin we samen lezen en bespreken.

Forever Young. Het streven van de huidige mens: vitaal en gezond. In een interactieve bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over visies op ouder worden, over kwetsbaarheid en waardigheid, over de betekenis van ouderen voor de samenleving.

Het Kruislabyrint. In vier ochtenden staan wij aan de hand van het boek van F. Troost, stil bij diverse spannende thema’s met als vertrekpunt de betekenis van het geloof en religie.

Overig 

Benedictijnse Vespers.  In deze Vespersdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door het St. Caeciliakoor en het Kleinkoor van de St. Catharinakerk.