activiteiten per categorie

Zondag Live

Met Reinier van den Berg. De eerste Zondag Live hebben wij Meteoroloog Reinier van den Berg uitgenodigd. Met hem gaan we aan de slag met vragen als: kunnen we met elkaar het tij van de opwarming van de aarde eigenlijk nog wel keren? En zo ja, hoe dan? En wat is dan de rol van de kerk en van ons?

Met Enis Odaci. Dit keer met Enis, islamdeskundige en publicist, die een lezing houdt over de vraag “Is de islam wel in te passen in een democratie?”. Of wel, hoe gaan wij om met polarisatie, migratie uit Noord-Afrika en Midden-Oosten en geweld ‘in de naam van Allah’?

Lezingen

Tenach, Bijbel en Koran In twee avonden vertelt Dr. Wouter Smit over achtergronden en ontwikkelingen binnen de islam.

Over eenzaamheid. Stevo Akkerman is schrijver en columnist bij Trouw. Hij leidt bovenstaand onderwerp in en wordt daarna geïnterviewd door Helma van de Mheen (voorzitter Samenspraak). Na de pauze is er interactie met het publiek.

The Crucifixion – John Stainer. De benaderingswijze waarop Stainer het passieverhaal behandelt wordt uitgelegd aan de hand van het 19e Zeeuwse tijdsbeeld en de muzikale traditie uit de Anglicaanse kerk door dirigent Wouter Verhage.

Gevangenispastoraat  Diaken Ruud Wolthers vertelt het verhaal over het tegemoet treden van veroordeelden op een geheel andere wijze. Het is niet overdreven, in het gevangenispastoraat redt het geloof mensen van de dood.

De dementie-vriendelijke kerk. Als één van de leden van je geloofsgemeenschap dement wordt, hoe ga je daar dan mee om? Is het mogelijk om hen geestelijke zorg te blijven bieden en zo ja, hoe dan?

Kultuur

Zincafé (1): filmavond.  We beginnen het Zincafé seizoen met een film gebaseerd op een waargebeurd verhaal van de Indiase jongen Saroo Brierley, verteld door Lion.

Zincafé (2): Engelen in de kunstEen avond met Ben Piepers over kunst en religie zijn een beleving in meerdere opzichten. Ze openen ogen, doen je nadenken en … genieten. In deze avond ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in sleutelverhalen van de Schrift en kijken daarbij naar engelen in de beeldende kunst. Na afloop natuurlijk napraten met een drankje en een knabbeltje.

Zincafé (3): filmavond. Voor deze filmavond hebben we gekozen voor de inspirerende film ‘Victorie’,  gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Victor Torres. Deze film zet je stil bij de levens veranderende kracht van het geloof en de moed van een moeder die de hoop nooit opgeeft.

Zincafé (4): ‘verrassing’. Lopende het seizoen zullen wij u op de hoogte brengen van de invulling van deze avond via de website of u een e-mail sturen als u zich daarvoor aanmeldt.

Duits expressionisme Niet hoe de wereld eruit ziet, maar hoe ik de wereld ervaar. Dat is de belangrijkste leidraad voor de groep kunstenaars rond de vorige eeuwwisseling die zich verzamelde in wat nu  Duits expressionisme wordt genoemd.

Bier en Benedictus. Trappistenbier is wel het meest bekende speciaal bier, dat al eeuwenlang gebrouwen wordt door Benedictijnse monniken van Trappistenkloosters. Wat is het bijzondere aan dit bier? En wat is het bijzondere aan de Trappisten?

Workshops & trainingen

Wijnreis door de Bijbel. In deze workshop ontdekken we welke rol wijn in de Bijbel heeft. Een echte wijnkenner (ook liefhebber) neemt ons mee op een wijnreis door de Bijbel.

Meditatie verdiepingstraining. Wil je de draad weer oppakken, ervaringen uitwisselen, kennis opfrissen of je verder verdiepen in meditatie dan is deze training van 4 avonden de gelegenheid.

Cursus ‘Bewustwording’. In deze cursus ‘bewustwording’ leer je opmerkzaam te zijn bij alles wat er binnen je en buiten je gebeurt, bewust te worden van het effect van ons handelen op anderen en onszelf.

Samen op pad

Sint Nicolaaswandeling in Amsterdam  Een bijzondere wandeling olv Piet Jan Tuinema met o.a. bezoeken aan drie Sint Nicolaaskerken, de Oude Kerk, de schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder en de Basiliek van de H. Nicolaas.

Museum Singer te Laren  In aansluiting op de avond waarop ds. Evert van Leersum beelden laat zien over het Duits Expressionisme en de betekenis daarvan, brengen we een bezoek aan Museum Singer te Laren. Daar is vanaf half april 2019 een expositie over deze stroming.  

Kloosterweekend. Velen van ons hebben de behoefte om zich voor korte tijd terug te trekken, bijvoorbeeld tijdens een retraite workshop. Wij kiezen juist voor een abdij. Op deze manier kunt u ook kennis maken en even opgaan in het kloosterleven, in alle rust en stilte, in een omgeving van gebed en bezinning. Een weekend ook om zaken die het persoonlijk leven aangaan eens op een rijtje te zetten, even los te komen uit de jachtigheid van het dagelijks leven .

Een vakantie met zorg en aandacht Een informatieavond over de mogelijkheid als vrijwilliger of gast deel te nemen aan een vakantie die het Vakantiebureau van de PKN organiseert.

Interactieve kringen

Vrouwenbijbelstudiekringen Het geloof leeft, en met elkaar daarover in gesprek gaan houdt het levend! Er zijn groepen op verschillende dagen/tijdstippen.

Leeskring Voor het derde jaar zijn we welkom op de deel in het Nairacmuseum waar u  van harte welkom bent voor de hele reeks of voor een of twee bijeenkomsten naar keuze waarin we samen lezen en bespreken.

De orthodoxe ketter  Tijdens deze kring  lezen we een aantal Bijbelverhalen samen met een parabel van Rollins en gaan we op zoek naar betekenis voor onszelf en de wereld waarin we leven.

Leven in verbondenheid  Aan de hand van gedichten en korte vertellingen verkennen wij de verbondenheid tussen de generaties, zowel naar het verleden als naar de toekomst.

Zinvol leven. Gesprekken naar aanleiding van het boek Prediker. “Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor?” Je zou kunnen zeggen dat dit thema’s zijn die aan de orde komen in het Bijbelboek Prediker. Actuele vragen waar moderne mensen al te vaak antwoorden op zoeken.

‘Wat doe ik hier in godsnaam?’ In een tweetal avonden gaan we ons buigen over de indringende vragen die de auteur stelt. In hoeverre herkennen we ons in de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt? En zijn de antwoorden die hij gevonden heeft ook de onze of zien we andere mogelijkheden om met deze vragen om te gaan?

Overig 

Benedictijnse Vespers.  In deze Vespersdiensten hebben afwisselend zang, gebed, lezing en stilte een plaats. De zang wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door het St. Caeciliakoor en het Kleinkoor van de St. Catharinakerk.

Info avond Nehemia ZWO projectDe ZWO commissie van de PG Barneveld ondersteunt de komende 2-3 jaar het Nehemia project. Dit project steunt kinderen en jongeren in de wijk Roodewal in Zuid Afrika. U  bent van harte uitgenodigd voor deze avond, waarbij jongeren uit Zuid Afrika in een bijzonder daglicht komen te staan.

Geloofscursus 7+1. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van een avond en 1 bijeenkomst van een hele dag. In 7+1 stappen neemt de cursus u mee langs de hoofdthema’s van het christelijk geloof. Een pelgrimstocht langs verhalen uit de Bijbel.